UKE przeanalizował ceny usług telefonii komórkowej

W analizie uwzględniono wszystkich operatorów działających na rynku polskim, według stanu na marzec 2013, których warunki świadczenia usług telefonii ruchomej są ogólnodostępne, w postaci cenników i regulaminów na stronie internetowej oraz/lub informacji uzyskanych na infolinii. Opracowanie objęło 24 podmioty świadczące łącznie 660 wariantów ofert abonamentowych i pre-paid możliwych do nabycia przez klienta indywidualnego.

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej w wariancie post-paid wahały się od 16,24 zł (Telestrada, koszyk 2) do 304,01 zł (Plus, koszyk 1). Oferta czterech głównych operatorów charakteryzowała się dużą rozpiętością cenową, co było rezultatem szerokiego wachlarza możliwości wyboru wysokości abonamentu w zależności od potrzeb konsumenta.

Spośród operatorów sieci wirtualnych MVNO duży wybór proponował FM Group Mobile, w pozostałych sieciach oferta składała się na ogół z 1-4 planów taryfowych o niewielkiej rozpiętości cenowej. Efektem tego były m.in. jednakowe stawki za połączenia oraz SMS/MMS bez względu na wysokość abonamentu. Wyjątek stanowił SAT FILM oraz Telestrada, którzy podobnie jak operatorzy infrastrukturalni stosowali niższe opłaty za usługi przy wyższych kwotach miesięcznej opłaty.

Podstawą ofert post-paid był pakiet usług zawartych w abonamencie w formie minut, SMS, MMS i/lub kwoty do wykorzystania. Jego wielkość zależała bezpośrednio od wysokości abonamentu, w różny sposób była także rozliczana. Sześciu operatorów posiadało plany taryfowe z nielimitowanymi usługami przez cały okres trwania zobowiązania:

  • na połączenia krajowe do sieci stacjonarnych i komórkowych: Orange
  • na połączenia do wszystkich sieci komórkowych: Play, T-Mobile, Plus i FM Group Mobile
  • na połączenia wewnątrz sieci: Orange, Play, Red Bull Mobile (do sieci Play)

Przy obowiązujących jednak niskich cenach za usługi głosowe i niegłosowe, opłaty za wolumen ruchu w mniejszym stopniu wpływały na średni miesięczny koszt, dlatego też opcje z najniższym abonamentem były atrakcyjniejsze cenowo niż taryfy nielimitowane. Mimo, iż zawierały one mniejszy pakiet minut, z punktu widzenia użytkownika nie zainteresowanego nabyciem telefonu bardziej korzystniejszy był zakup post-paid z niską opłatą miesięczną i ponoszenie dodatkowego kosztu za ruch rozliczany poza kwotą abonamentu.

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej na kartę wahały się od 6,77 zł (Virgin Mobile, koszyk 2) do 152,08 zł (Orange, koszyk 4). W każdym z analizowanych koszyków najatrakcyjniejsze cenowo były oferty Virgin Mobile oraz Play. W przypadku bardzo niskiego zużycia usług korzystne warunki proponowali również mBank Mobile, Orange oraz Lycamobile.

Porównanie post-paid i pre-paid wskazało na większą opłacalność drugiego z wariantów, co było szczególnie widoczne w przypadku niskiego zużycia usług. Odbiorca ofert na kartę ma większą skłonność i możliwość zmiany sieci niż użytkownik z umową abonamentową. Może też uczynić to w każdym momencie korzystania z usługi, dlatego operatorzy przyciągają nowych klientów i próbują zatrzymać obecnych niskimi cenami połączeń, SMS i MMS oraz bonusami kwotowymi do doładowań. Dodatkową zachętą są także pakiety minut do zasileń. W przypadku opcji post-paid takim czynnikiem są na ogół urządzenia końcowe, które często determinują wybór oferty abonamentowej i świadczą o jej atrakcyjności.

Źródło: UKENapisz komentarz

Your email is never shared. Pola wymagane oznaczone sa *

*
*

FINALTECH – serwis notebooków | naprawa konsol | naprawa urządzeń Apple