Regulamin firmy

Regulamin firmy

Skontaktuj się z nami

SERWIS

§1. Powierzając sprzęt do naprawy, Zgłaszający oświadcza: :
- iż jest właścicielem pozostawianego sprzętu lub działa w jego imieniu.
- że pozostawiony sprzęt jest wolny od wad prawnych.

§2. Na wszystkie wykonane naprawy udzielana jest gwarancja według poniższej specyfikacji, chyba że ustalono inaczej z klientem i otrzymał odpowiedni wpis określający indywidualna długość gwarancji na fakturze lub wydaniu serwisowym:
- wymiana układów BGA na nowe – 6mc-y gwarancji
- reballing BGA, naprawa układu zasilania etc – 3mc-e gwarancji
- sprzęt po zalaniu cieczą oraz uszkodzony mechanicznie – gwarancja rozruchowa 7dni
- wymiana obudów, klap ,klawiatur,zawiasów,gniazd zasilania - 6 miesięcy gwarancji
- wymiana matryc w laptopach
a) gwarancja 30 dni matryce używane
b) gwarancja 11 miesięcy w przypadku matryc nowych
- naprawa ekspresów 3 miesiące

§3. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W wyjątkowych sytuacjach (np. konieczność sprowadzenia podzespołów) po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin naprawy może zostać wydłużony.

§4. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu posiada hasła, lub inne zabezpieczenia, które uniemożliwią jego naprawę, a Zgłaszający nie poinformuje o tym fakcie w momencie oddania sprzętu, dniem rozpoczęcia naprawy będzie dzień dostarczenia niezbędnych haseł/kluczy/etc.

§5. Serwis nie odpowiada za dane na dyskach twardych oraz innych nośnikach danych będących własnością klienta.

§6. W przypadku napraw elektroniki bezpośrednio ingerujących w ich architekturę, serwis nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne nieodwracalne uszkodzenie.

§7. Uszkodzone podzespoły/komponenty które zostały wymienione w procesie naprawy, przechodzą na własność firmy i zostaną poddane utylizacji zgodnie z normami i wymogami ochrony środowiska i recyclingu dot. podzespołów elektronicznych.

§8. Przedmiot naprawy powinien zostać odebrany maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia do naprawy. Po tym czasie przechodzi na własność serwisu i zostanie poddany utylizacji (zgodnie z art. 180 oraz 181 KC).

§9. Rezygnacja z odpłatnej naprawy po wycenie, jak i niesłuszne zgłoszenie płatne/gwarancyjne oznacza koszt diagnozy sprzętu zgodnie z aktualnym cennikiem firmy.

REKLAMACJA

Prawo do reklamacji towaru przysługuje wyłącznie wtedy, gdy zakupiony u nas towar jest niesprawny lub przestał poprawnie działać podczas jego użytkowania w trakcie trwania gwarancji.
Firma Finaltech będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu naprawy gwarancyjnej w przypadku:


- uszkodzenia plomb gwarancyjnych
- używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
- dokonywania przeróbek we własnym zakresie
- uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięcie obudowy,wyłamanie części, upadek itp)
– uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu
- zalania

Finaltech automatycznie przedłuża okres gwarancji sprzedanego towaru lub wykonanej usługi o czas jaki przedmiot reklamacji przebywał w naszym serwisie. Po pomyślnym przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej ta jest kontynuowana na zasadach określonych w dniu zakupu towaru / usługi.

Wysyłka możliwa jest wyłącznie poprzez firmę kurierską DPD, z którą Finaltech ma podpisaną umowę, oczywiście na jej koszt. W innym wypadku nie zostają zwrócone koszty transportu. Do wysłanego towaru prosimy o dołączenie wypełnionego wniosku naprawy: do pobrania tutaj (kliknij). Po otrzymaniu sprzętu towar zostanie wymieniony lub naprawiony w jak najkrótszym terminie, a następnie odesłany do klienta na koszt Finaltech.

Jeśli w czasie odbioru przesyłki okaże się, że opakowanie jest uszkodzone w stopniu pozwalającym domniemać, iż sprzęt w nim zawarty może być uszkodzony, , a na liście przewozowym należy dopisać adnotację o jej uszkodzeniu. Jeśli jednak uszkodzona przesyłka zostanie już odebrana należy ją rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić w jakim stanie jest towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny (druk powinien posiadać ze sobą kurier), złożyć go u kuriera, a jego kopię przesłać niezwłocznie do nas mailem na adres:info@finaltech.pl

ZWROT TOWARU

Na podstawie “Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Dz.U.22 poz. 271 z dn. 2 marca 2000r, klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru przez Internet w opcji “Kup Teraz” w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny. W przypadku zwrotu towaru klient winien powiadomić sprzedającego pisemnie, tj. listem, e-mailem, również w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi klient.

Odsyłany towar winien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wraz z kopią faktury VAT lub oryginałem paragonu. Klient odsyłając towar winien dołożyć wszelkiej staranności przy jego pakowaniu, tak aby nie uległ on zniszczeniu lub zgnieceniu w trakcie transportu. Jeśli odesłany towar zostanie na skutek niewłaściwego opakowania zniszczony lub zgnieciony, Finaltech zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody lub w skrajnych przypadkach odmowy przyjęcia towaru. Jeżeli towar dojdzie w pełni sprawny, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury wraz z danymi do przelewu, a po jej otrzymaniu w ciągu 7 dni roboczych Finaltech dokonuje zwrotu pieniędzy (nie zawiera kosztów dostawy) na wskazane konto klienta wyłącznie w banku Polskim. Firma nie przyjmuje paczek pobraniowych.